Smučarski tečaji

Vaja dela mojstra, še bolje pa je seveda, da vas do mojstrstva popeljejo naši učitelji smučanja in deskanja. V dolgih letih smo izoblikovali lastno, visoko strokovno usposobljeno učiteljsko vrsto, ki se zna prilagoditi vašemu predznanju in ambicijam.

Smučarski tečaji so organizirani v vseh razpisanih terminih na Civetti od 22. 12. 2019 do 12.3.2020, tako da lahko kadarkoli utrdite tisto, kar že znate, ali pa se naučite česa novega in spoznate novosti, ki jih je prinesel razvoj opreme in tehnike.

Poleg začetnih in nadaljevalnih tečajev smučanja in deskanja ponujamo tudi malo šolo smučanja za otroke, stare od 4 do 8 let. V tečajniške oblike vpisujemo po objavljenih cenah takoj ob prijavi v zimovanja ali najkasneje do 10 dni pred prihodom na zimovanje.

Ob vpisu v katerega izmed tečajev se poravna vpisnina.

Vpisnina znaša 50€ in je del objavljenih cen tečajev, ko so le-ti poravnani v predvidenem roku. Vpisnina je vezana na izbrani termin in je Zavod ne vrača.

Pri vseh tečajih, vplačanih izven predvidenih rokov, je cena tečaja višja za 50€.

Pogoj za udeležbo v smučarskih tečajih je – ne glede na starost – tudi plačana članarina.


MALA ŠOLA SMUČANJA

Namenjena je otrokom, starim od 4 do 8 let (rojeni po 30. 11.2011, do letnika 2015 (za letnike 2016 – glej opozorila) ). Program izvajamo na posebej urejenem poligonu od nedelje do petka, od 9.30 do 12.00 ure. Tedenski program začnemo vsako nedeljo ob 9.30 (na spodnjem smučišču v vasi Santa Fosca), ostale dneve – glede na napredek otrok in ostale okoliščine – pa ga lahko nadaljujemo na poligonu na Fertazzi. V vsakem primeru pa je do “velikega” smučišča po šoli organiziran prevoz (poligon je oddaljen le en kilometer), tako da lahko starši prismučajo do svojih otrok. Malo šolo smučanja sklenemo s tekmovanjem in podelitvijo priznanj.

Cena male šole smučanja: 170 €


ANGLEŠKA IN ITALIJANSKA MALA ŠOLA SMUČANJA

Zakaj pa ne? Why not? Perche’ no?

Zadnja leta opažamo, da v delo z najmlajšimi na snegu veliko vedrine vnaša uporaba manj zahtevnih tujih besed, izrazov, fraz … Boljše razpoloženi pa še raje smučajo in se učijo. Predvsem zato bomo tudi v tej sezoni smučarsko malo šolo obogatili z izrazi iz dveh tujih jezikov – angleščine in italijanščine.

Smučarski del programa male šole ostaja nespremenjen!


MALA ŠOLA SMUČANJA FERDA+

PONEDELJEK-PETEK OD 9.30 DO 14.URE, NEDELJA OD 9.30 DO 12.URE

MALO ŠOLO SMUČANJA FERDA+. Gre za na sneg preneseno igro, učenje smučanja in druženje z otroki. Ferda+ je sestavljena iz  Male šole smučanja (vsebina zgoraj), malice ob poldnevih in popoldanskega dela na snegu.

Ferda+ program je namenjen otrokom, starim od 4 do 8 let, pa tudi tistim staršem, ki bi radi še malce dlje sami posmučali.

Cena 300€ vključuje program male šole smučanja, opoldanske malice 5X in popoldansko vadbo.


TEČAJI SMUČANJA

Trajajo 17 šolskih ur in potekajo po naslednjem programu.

Začenjajo se ob nedeljah na smučišču Fertazza ob 10.00 z razmestitvijo v skupine in z vadbo, ki jo zaključimo prvi dan ob 12.30.

Od ponedeljka do petka so tečaji organizirani praviloma od 10. do 12. ure.

Dopuščena je možnost, da vadbo organiziramo tudi od 9.30 do 11.30 ali od 11.30 do 13.30, da bi na ta način dosegli boljšo razvrstitev po skupinah glede na starost in predznanje.

V sklopu tečaja je praviloma v četrtek dopoldne vključena veleslalomska tekma s podelitvijo priznanj.

Cena tečaja: 150 €


INDIVIDUALNE URE Z UČITELJEM:

Za tovrstno ponudbo se lahko odločite kar med zimovanjem ali pa ure rezervirate že ob prijavi.

  • za eno osebo: 30€/uro
  • vsaka dodatna oseba pri istem učitelju: 15€/uro

Individulna ura traja 50 minut in se vplača vnaprej. Individualne ure po zgornjih cenah nudimo le članom, naključni učenci (nečlani) doplačajo 10€/uro.


OPOZORILA:

  • V primeru, ko raven tečajnikovega znanja ne omogoča,da bi ga vključili v katero od skupin v šoli, mu ponudimo učenje v obliki štirih (4) individualnih ur z učiteljem smučanja ali deskanja na snegu.
  • Otroke, rojene v letu 2016, lahko preizkusimo (prvi dan – nedelja), če so že primerni za program male šole. V tem primeru je zaželen predhodni razgovor s starši (že ob vpisu). Za te otroke se poravna vpisnina, razlika pa naknadno v primeru uspeha na preizkusu.
  • Zamujenega dne zaradi kasnejšega prihoda v šolo ali malo šolo ne nadomeščamo.
  • Program FERDA+ je organiziran le v primeru dovolj velikega zanimanja v posameznam terminu.
  • Otroke – juniorje (rojene po 30. 11. 2003) včlanijo v Zavod starši, od katerih mora biti vsaj eden hkrati član kluba.
  • Zavod lahko tečajniku, ki je zaradi poškodbe ali bolezni primoran dokončno prekiniti tečaj, povrne del vplačane tečajnine. Vračilo je v višini 15€ za vsak dan neudeležbe v tečaju,  ob predložitvi zdravniškega potrdila.